Document

Evidenta retelei informative a aparatului de Securitate (I)

 

Conform unei traditii deja incetatenite, Sfera Politicii continua publicarea de documente inedite, preluate din arhivele Partidului Comunist Roman sau din cele ale serviciilor secrete ale fostului regim totalitar. Incepind cu acest numar, revista noastra va dezvalui fatete necunoscute ale Securitatii comuniste. Documentul de fata a fost inregistrat in arhivele SRI cu numarul FD 7778/37. Ramine ca specialistii sa se pronunte daca exista o continuitate sau o discontinuitate in activitatea serviciilor secrete romånesti de dinainte si de dupa revolutia din 1989. Amuzant este ca, in ciuda unei aparente de limbaj doct, corect gramatical, se strecoara deseori dezacorduri sau improprietati de limbaj (cum ar fi atunci cind se spune ca "fisa de evidenta" se trimite"subunitatii de evidenta pe raza caruia…". (Redactia)

Fiecare ofiter de securitate este constient ca serviciile de spionaj straine acorda o deosebita importanta incercarilor de a patrunde informativ si a culege informatii din toate domeniile vietii sociale din tara noastra. Aceasta cu atit mai mult cu cit Republica Socialista Romånia participa mai activ la schimbul de valori materiale si spirituale pe plan international, aspect exploatat in scopuri dusmanoase de catre serviciile de spionaj straine.

Sint multe sectoare de activitate - inclusiv acela al securitatii statului - unde se concentreaza informatii si documente secrete de stat, care daca ar fi obtinute de catre serviciile de spionaj, le-ar usura in mare masura activitatea pe care o desfasoara.

In scopul prevenirii descoperirii si contracararii oricaror actiuni intreprinse de catre serviciile de spionaj straine, conducerea statului si partidului nostru au trasat sarcini deosebit de importante securitatii statului. Una din aceste sarcini consta in sporirea permanenta a vigilentei, despre care la Conferinta Nationala a Partidului Comunist Romån, tovarasul Nicolae Ceausescu, secretar general al C.C. al P.C.R. si presedinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romånia, a spus: "Organele de stat trebuie sa dea tot timpul dovada de vigilenta si fermitate fata de orice incercari ale unor elemente descompuse, antisociale, pe care fortele reactionare din afara se pot sprijini in scopul de a lovi in orinduirea noastra, in interesele si cuceririle poporului romån".

Din activitatea unitatilor de securitate, ne este cunoscut aspectul ca unul din principalele mijloace ale muncii informative, il constituie reteaua informativa. Tocmai de aceea, evidenta retelei informative are o deosebita importanta in munca pe care o desfasoara unitatile informative, constituind un mijloc care se impune sa fie folosit, stiind ca ea pune la dispozitie date reale despre reteaua informativa.

Aceasta evidenta, pentru a corespunde necesitatilor muncii informative, prevede un sistem unic de reguli stabilite prin Directiva si "Instructiunile Consiliului Securitatii Statului privind organizarea evidentei, formarea conservarea si exploatarea fondurilor de arhiva ale securitatii statului", reguli a caror indeplinire, absoluta de catre fiecare ofiter, este obligatorie.

Toti ofiterii care lucreaza informativ sint obligati ca inainte de a intreprinde o actiune de recrutare, audiere, arestare, deschidere de actiuni etc., sa verifice persoana respectiva in evidenta retelei informative si in functie de rezultatul obtinut, sa ia masurile corespunzatoare. Practica muncii ne-a dovedit ca prin respectarea acestei reguli, se evita studierea sau recrutarea unei persoane de catre doua sau mai multe organe, se poate stabili si cunoaste activitatea persoanelor care au fost folosite in reteaua informativa sau a caror recrutare nu a avut loc.

De scos in evidenta este faptul ca atunci cind o persoana verificata apare in legatura unei unitati informative, asupra ei nu se pot lua nici un fel de masuri fara ca in prealabil sa fie obtinut avizul unitatii care o are in legatura.

Din cele relatate mai sus, rezulta ca organele de evidenta au datoria de a avea o evidenta a retelei informative bine organizata si la zi, stiind ca in felul acesta pot fi ajutate unitatile informative ca sa-si desfasoare activitatea in cit mai bune conditiuni.

 

Inregistrarea dosarelor si a persoanelor in reteaua informativa

Una din obligatiile care revin ofiterilor de la unitatile informative consta in aceea ca dupa punctarea unei persoane in scopul recrutarii, trebuie sa ceara verificarea acesteia la cartoteca evidentei generale si la cartoteca generala a retelei informative.

Atunci cind din verificarea efectuata rezulta ca persoana respectiva nu figureaza ca facind parte din reteaua informativa activa a organelor securitatii statului si nu este lucrata in nici o forma de evidenta activa, se continua studiul privind candidatul ales si numai dupa ce s-a convins ca corespunde scopului propus, se intocmeste raportul cu propunerea de recrutare.

Nota:

- Raport cu propuneri de recrutare se face numai pentru informatori, rezidenti si gazde case, iar pentru colaboratori se intocmesc numai fise Mod.1, semnate de cei in drept, pe baza carora se face inregistrarea.

Seful care confirma recrutarea, semneaza referatul si fisele, apoi fisele sint predate la organul de evidenta pentru inregistrarea persoanelor.

Ofiterii din aparatul central de securitate si Inspectoratul de securitate al Municipiului Bucuresti intocmesc cite doua fise Mod.1 pe care le prezinta la unitatea centrala de evidenta, iar ofiterul de la evidenta care a primit fisele, dupa ce le-a verificat si inregistrat, introduce:

- o fisa in cartoteca evidentei generale a retelei informative;

- a doua in cartoteca evidentei statistice.

 

Ofiterii din cadrul inspectoratelor de securitate judetene intocmesc doua fise si le predau la subunitatea de evidenta, care dupa verificare si inregistrare le introduce:

 

- o fisa in cartoteca evidentei generale a retelei informative;

- a doua in cartoteca evidentei statistice.

 

Ofiterii din cadrul organelor de contrainformatii militare independente intocmesc cite trei fise Mod. 1 pentru persoanele recrutate din mediul persoanelor civile.

Dupa verificare si inregistrare:

- un exemplar se introduce in cartoteca evidentei generale a retelei informative, de la grupa de evidenta respectiva;

- al doilea exemplar se introduce in cartoteca evidentei statistice;

- al treilea exemplar se trimite la unitatea centrala de evidenta, in cazul cind persoana recrutata face parte din rindul militarilor activi, iar cind primeste o persoana recrutata la subunitatea teritoriala de evidenta de pe raza Inspectoratului de securitate al judetului pe raza caruia domiciliaza.

Atunci cind o unitate de securitate din aparatul central sau judetean, recruteaza persoane de pe raza altei unitati de securitate, acestea sint obligate sa intocmeasca o fisa Mod.1 pe care o trimite subunitatii de evidenta pe raza caruia domiciliaza persoana respectiva, pentru a fi introdusa in cartoteca evidentei generale a retelei informative, iar la incetarea legaturii cu aceasta, sa comunice in scris, pentru a se efectua operatiunile necesare pe fisa.

Fisele de evidenta Mod.1 cuprind urmatoarele rubrici:

Fata

Numele

Prenumele

Tatal, mama

Locul si data nasterii

Nationalitatea

Cetatenia

Apartenenta politica

Studii

Profesiunea

Ce limbi straine cunoaste

Unde lucreaza si functia

Domiciliul

Numele conspirativ

Data si denumirea organului care l-a recrutat

Categoria

 

Verso

In ce problema lucreaza

Cu cine tine legatura

Dosar personal nr. ........ arhiva nr. ........

Se aproba

Diverse mentiuni

 

Toate rubricile prevazute de imprimatul acestei fise, trebuie sa fie completate citet si fara stersaturi iar numele si prenumele sa fie scrise cu litere mari de tipar. Aceste fise trebuie sa fie semnate de catre cei in drept, prevazuti in Directiva Consiliului Securitatii Statului, dupa cum urmeaza:

Informatori

- pentru cei recrutati pe baza de sentimente patriotice de catre sefii de directii (servicii independente) din aparatul central si teritorial si loctiitorii lor, sefii de servicii si sectii, precum si similarii lor;

- pentru cei recrutati pe baza de material compromitator si cointeresare materiala, de catre sefii de directii (servicii independente) sau loctiitorii lor;

- pentru cei carora pot fi trasi la raspundere penala, presedintele sau vicepresedintii Consiliului Securitatii Statului;

- pentru cei din rindul oamenilor de stiinta, arta si cultura sau cei ce intra in nomenclatura organelor de partid (desi nu sint membrii de partid), de catre sefii directiilor centrale si teritoriale sau loctiitorii acestora si de sefii de servicii independente, in conformitate cu Hotarirea C.C. al P.C.R. nr.119 din 16 martie 1968;

- pentru cei din rindul cetatenilor straini de catre sefii directiilor generale, iar pentru diplomati numai presedintele Consiliului Securitatii Statului.

Colaboratori

- de catre sefii de servicii sau loctiitorii acestora, sefii de sectii si similarii lor, precum si de catre sefii de birouri de contrainformatii militare.

Rezidenti

- de catre sefii de directii (servicii independente), sefii de servicii de contrainformatii militare sau loctiitorii lor.

Gazde ale caselor de intilniri

- de catre sefii de directii sau loctiitorii acestora, sefii organelor teritoriale si ai birourilor de contrainformatii militare de la marile unitati.

Case conspirative

- de catre sefii de directii centrale si teritoriale sau de sefii serviciilor independente.

Dupa primirea fiselor Model 1, ofiterul de evidenta le verifica cu atentie spre a constata daca au fost corect intocmite, apoi verifica in cartoteca evidentei generale a retelei informative si numai dupa ce se convinge ca persoana respectiva nu figureaza in evidenta altei unitati, o inregistreaza in registrul jurnal si intocmeste copertile de dosar - pentru care este cazul.

Coperta de dosar se completeaza cu: unitatea care a facut recrutarea, numarul de inregistrare si data, apoi se predau ofiterului in cauza pe baza de semnatura in registru. Unitatilor teritoriale li se trimit copertile de dosar prin posta speciala, iar in registru jurnal in loc de semnatura se trece data si numarul adresei de expediere.

Dupa efectuarea operatiunilor de inregistrare, in cel mult 24 de ore, o fisa se introduce in cartoteca evidentei generale a retelei informative, iar cea de a doua in cartoteca statistica.

 

 

Organizarea cartotecilor evidentei statistice si generale a retelei informative

 

Toate fisele de evidenta Model 1, intocmite pentru informatori, colaboratori, rezidenti, gazde case de intilniri si case conspirative, se organizeaza la Centrul de triere-dispecerat, cercetare-documentare si arhiva, la birourile de evidenta a inspectoratelor de securitate judetene si la grupele de evidenta a serviciilor de contrainformatii militare, in doua cartoteci si anume:

- cartoteca statistica si

- cartoteca evidentei generale a retelei inf.

 

I. Cartoteca statistica

 

In cartoteca statistica a retelei informative se concentreaza toate datele cu privire la miscarile survenite in reteaua informativa activa a unitatilor securitatii statului.

Pentru a putea tine o evidenta la zi, capabila sa oglindeasca numarul si miscarile survenite in reteaua informativa, cartoteca statistica are o forma de organizare unica pentru toate unitatile de evidenta.

In aceste cartoteci fisele se grupeaza pe unitati informative, iar in cadrul acestora pe categorii:

 

I. informatori;

II. informatori ai organelor de ancheta penala;

III. colaboratori

IV. rezidenti

V. gazde case de intilniri si

VI. case conspirative.

 

Fisele din compartimentele I-IV se organizeaza pe unitati si probleme de munca, iar in interiorul fiecarei probleme, pe profesii, limbi straine cunoscute, in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare.

In scopul intocmirii unor situatii statistice care sa oglindeasca in mod real toate miscarile survenite in evidenta retelei informative pe timp de o luna de zile, in cadrul cartotecii statistice este organizat, in mod separat, un compartiment denumit "miscarea lunara".

Compartimentul "miscarea lunara" oglindeste urmatoarele miscari privind informatorii, colaboratorii, rezidentii, gazdele caselor de intilniri si casele conspirative;

 

- noi recrutati, reactivizati, primiti de la alte organe de securitate;

- scosi din retea si predati altor organe de securitate;

- schimbari dintr-o categorie in alta.

 

Pentru a se intelege mai bine cum este folosit compartimentul "miscarea lunara" in tinerea evidentei tuturor miscarilor ce au loc in timp de o luna de zile, redam mai jos citeva exemple referitoare la operatiunile pe care le executa ofiterii de la evidenta retelei informative:

- dupa primirea fiselor Model 1 intocmite pentru reteaua informativa nou recrutata, reactivizata sau primita de la alte unitati de securitate, acestea se introduc in compartimentul "miscarea lunara" la unitatea si categoria in care se incadreaza;

- cind se primesc dosare ale persoanelor scoase din reteaua informativa sau transferata altor unitati de securitate, se scot fisele din cartoteca statistica de la unitatea si problema in care au fost folosite, se fac operatiunile de incetarea legaturii sau transferarea altor unitati de securitate, dupa care se introduc fisele in compartimentul "miscarea lunara" la unitatea respectiva.

Aceleasi operatiuni se fac si pentru schimbarile dintr-o categoria in alta (din colaborator in informator, din informator in rezident etc.)

Dupa intocmirea situatiei statistice lunare, se scot fisele din compartimentul "miscarea lunara" si se repartizeaza astfel:

- fisele celor nou recrutati, reactivizati, primiti de la alte unitati de securitate si a celor trecuti dintr-o categorie in alta: pe unitati, categorii si probleme de munca. De exemplu: fisa unui informator recrutat de catre Directia III-a in problema contraspionaj englez, se introduce in compartimentul rezervat Directiei a III-a, la categoria informatori, problema contraspionaj englez, respectindu-se ordinea numerelor de inregistrare;

- fisele celor scosi din retea si a celor transferati altor unitati de securitate, se introduc in compartimentul comun, existent in cadrul cartotecii statistice, cu denumirea "plecati" in care fisele se pastreaza pe unitate, pe categorii si in ordinea anilor in care au fost scosi din reteaua informativa sau predati altor unitati informative.

Cartoteca statistica organizata in felul aratat mai sus, ajuta la intocmirea situatiilor statistice, pentru ca pe baza datelor oglindite de aceste situatii, conducerea Consiliului Securitatii Statului sa poata trage anumite concluzii si sa poata ordona luarea unor masuri care eventual se impun pentru o anumita unitate de securitate sau pentru intregul aparat informativ.

Pe baza situatiilor statistice intocmite de subunitatile de evidenta din teritoriu, conducerea inspectoratelor de securitate ale judetelor si ale unitatilor de contrainformatii militare independente, pot la rindul lor sa ia masurile ce se impun pe plan local.

Tot cu ajutorul cartotecii statistice, ofiterii de la evidenta retelei informative, efectueaza cu usurinta operatiunile privind trecerile de la un ofiter la altul, schimbarile dintr-o categorie in alta, predarea de la o unitate la alta, sau scoaterea din evidenta retelei informative active. Aceste operatiuni se fac intr-un timp cit mai scurt posibil de la data primirii comunicarilor scrise de la unitatile informative, cu scopul de a se putea da relatii precise asupra persoanelor verificate in evidenta retelei informative in orice moment si cu maximum de exactitate.

 

II. Cartoteca evidentei generale a retelei informative

 

Cartoteci ale evidentei generale a retelei informative se organizeaza dupa cum urmeaza:

- la centrul de triere-dispecerat, cercetare-documentare si arhiva, unde se concentreaza date asupra retelei informative a unitatilor informative ale aparatului central inclusiv Inspectoratul de securitate al Municipiului Bucuresti si de la subunitatile de contrainformatii militare.

La subunitatile de evidenta ale Inspectoratelor de securitate judetene, unde se concentreaza date privind reteaua informativa de pe raza fiecarui judet, inclusiv reteaua informativa recrutata de catre unitatile de contrainformatii militare de pe teritoriul judetelor respective.

La subunitatile de evidenta ale serviciilor de contrainformatii militare independente, unde se concentreaza date despre reteaua informativa recrutata de catre unitatile de contrainformatii militare.

In cartoteca evidentei generale a retelei informative, fisele sint organizate in ordine strict alfabetica. Aceasta cartoteca este folosita in scopul informarii ofiterilor care solicita verificari asupra persoanelor ce-i intereseaza.

In aceasta cartoteca se concentreaza date asupra tuturor informatorilor, colaboratorilor, rezidentilor, gazdelor caselor de intilniri, caselor conspirative din reteaua informativa activa, precum si cei scosi din retea, transferati altor unitati de securitate contraindicate sau a caror recuperare a esuat.

Ofiterii de la evidenta retelei informative sint obligati ca in termen de cel mult 24 de ore de la inregistrarea persoanelor nou recrutate, reactivizate sau primite de la alte unitati de securitate, sa introduca o fisa in cartoteca statistica, iar cea de a doua, in cartoteca evidentei generale a retelei informative, mentionind in mod expres data introducerii lor in cartoteca si indicativul sau numele ofiterului care a efectuat operatiunea.

Tot in aceasta cartoteca se mai introduc fisele persoanelor punctate si urmeaza a fi recrutate prin atragere treptata din rindul cetatenilor romåni, iar dupa efectuarea recrutarii acestea sint inlocuite cu fise care sa indeplineasca conditiunile pentru persoanele recrutate.

Atit pe baza comunicarilor scrise, cit si pe baza constatarilor facute cu ocazia confruntarii datelor din cartoteca statistica cu existentul de la unitatile informative, ofiterii de la evidenta trebuie sa efectueze in fisele din cartoteca statistica si din cartoteca evidentei generale toate schimbarile survenite, pentru a se putea da relatii exacte asupra persoanelor verificate.

In scopul prevenirii unor greseli ce s-ar putea strecura in procesul muncii de verificare, cit si pentru inlaturarea pericolului de a se da necunoscute persoane care in realitate fac parte din reteaua informativa a unitatilor de securitate, ofiterii de la evidenta retelei informative efectueaza verificarea periodica a tuturor fiselor existente in cartoteca evidentei generale, avindu-se in vedere, cu ocazia ocntrolului ca fiecare fisa sa fie asezata in ordine strict alfabetica.

Daca cu ocazia controlului periodic, sau in procesul muncii, se constata ca o fisa este introdusa gresit, raporteaza acest lucru sefului sau si numai dupa aceea trece la stampilarea fisei cu indicativul sau si data la care a fost facuta reintercalarea strict alfabetica.

Restampilarea fisei gasite intercalat gresit, este necesara deoarece de la data introducerii ei in cartoteca evidentei generale a retelei informative si pina in momentul in care a fost descoperita greseala, persoana respectiva putea fi verificata si care urmare a acestui fapt sa fie data "necunoscuta". Deci pentru faptul ca intercalarea a fost facuta gresit, trebuie sa raspunda ofiterul de la evidenta care a introdus fisa in cartoteca si nu ofiterul care a efectuat verificari in perioada cind fisa nu se gasea la locul ei.

Trebuie retinut deci ca introducerea fiselor in cartoteca evidentei generale a retelei informative, cere o foarte mare atentie din partea ofiterilor ce lucreaza in acest compartiment. O fisa introdusa in mod gresit, poate atrage dupa sine consecinte grave, in sensul ca atunci cind este verificata o persoana, este data necunoscuta, iar unitatea care a verificat-o, pe baza rezultatului primit poate trece la luarea de masuri operative.

Cu ocazia controlului periodic a cartotecii, ofiterul de evidenta introduce fise orientative - acolo unde este cazul - care sa contribuie la efectuarea unor combinatii de nume astfel: in locul familiei IFTIMIE se introduce o fise pe care se scrie vezi familia EFTIMIE. Adica acolo unde au fost introduse toate fisele de la familia IFTIMIE etc., etc.

 

 

Schimbarile dintr-o categorie de evidenta in alta si transmiterea de la o unitate de securitate la alta

 

Schimbarile dintr-o categorie de evidenta a retelei informative in alta - in functie de sarcinile pe care le indeplineste - cum ar fi de exemplu trecerea unui informator in categoria de colaborator - poate fi facuta numai cu aprobarea celor care au dreptul sa aprobe recrutarea.

Necesitatile muncii informative impun in multe cazuri schimbari in activitatea unor informatori, astfel ei pot fi trecuti ca rezidenti, gazde case de intilniri sau colaboratori. Acestea pot surveni fie ca urmare a unor sarcini noi pe linia colaborarii cu organele de securitate, fie ca rezultat al unor schimbari in activitatea lor profesionala.

Rezulta deci ca in functie de nevoile muncii de securitate si calitatile persoanelor din reteaua informativa, se pot efectua urmatoarele schimbari de categorii: din informator in colaborator si invers, din informator in rezident si invers, din informator in gazda casa de intilniri si invers, din colaborator in rezident si invers, din colaborator in gazda casa de intilniri si invers.

Pe baza comunicarilor scrise, pe care le primeste unitatile sau subunitatile de evidenta de la unitatile informative, se efectueaza mentiunile respective in fisele din cartoteca statistica si din cartoteca evidentei generale a retelei informative. In acelasi timp fisa din cartoteca statistica se introduce in compartimentul "miscarea lunara" pina la intocmirea situatiei statistice, dupa care este trecuta in compartimentul corespunzator noii categorii, in care a fost trecuta persoana.

 

Comunicarea scrisa, pe baza careia se fac mentiunile necesare, se pastreaza la fondul de corespondenta.

(continuare in numarul viitor)

In cazul in care o persoana ce face parte din reteaua informativa activa isi schimba domiciliul sau locul de munca definitiv, ofiterul ce-l are in legatura solicita identificarea si posibilitatile folosirii lui in continuare de unitatea de securitate pe raza careia s-a stabilit. Cind noua unitate accepta preluarea confirma unitatii ce l-a avut in legatura, ca a fost identificat si ii este util, iar aceasta ii trimite dosarul insotit de confirmare prin unitatea sau subunitatea de evidenta, unde a fost inregistrata recrutarea. Aceste dosare se transmit prin unitatea sau subunitatea de evidenta pentru ca persoanele respective sa fie scazute din evidenta retelei informative active.

Atunci cind o persoana isi schimba domiciliul sau locul de munca in alta localitate si nu este identificat sau unitatea pe raza careia s-a stabilit nu-l primeste in legatura, dosarul personal se claseaza la unitatea sau subunitatea de evidenta unde a fost inregistrat, pentru a fi scazut din evidenta retelei informative active. Cu dosarele provenite de la organele de contrainformatii militare, se procedeaza astfel:

- dosarele informatorilor din rindul cadrelor se claseaza la organul central de evidenta a informatorilor;

- dosarele informatorilor din rindul ostasilor in termen si a celor din mediul civil, se trimit la inspectoratele de securitate ale judetelor, pe raza carora au sau urmeaza sa se stabileasca cu domiciliul.

Transmiterea dosarelor personale de la un organ la altul, de exemplu de la Directia III-a la Directia II-a, de la Inspectoratul de securitate al Municipiului Bucuresti la Directia I-a, sau de la Serviciul III la Serviciul I din cadrul Inspectoratului de securitate al judetului Alba, se fac in baza ordinului scris al sefilor sau loctiitorilor acestor unitati.

Transmiterea dosarelor personale de la un ofiter la altul, in cadrul aceluiasi serviciu de exemplu: de la maior Manea Petre la cpt. Danescu Ion, ambii din cadrul Inspectoratului de securitate al judetului Prahova, se face pe baza ordinului scris al sefilor sau loctiitorilor acestor servicii.

In toate cazurile, de felul celor aratate mai sus, aceste transmiteri se comunica in mod obligatoriu si organului de evidenta la care figureaza inregistrata reteaua informativa, pentru efectuarea operatiunilor necesare in fisele existente la acest organ.

Cum se dau informatii din cadrul evidentei retelei informative

Dreptul de a face verificari in evidenta retelei informative il au numai unitatile informative ale securitatii statului, care se ocupa in mod nemijlocit cu munca informativa si de ancheta. In cazuri deosebite, au dreptul si unitatile sau subunitatile de personal, cu aprobarea sefului directiei personal sau loctiitorii sai, in aparatul central, iar la inspectoratele de securitate judetene cu aprobarea inspectorilor sefi sau loctiitorii lor.

Toate verificarile se fac pe baza unor cereri motivate, care trebuie sa fie semnate de ofiterii din aparatul informativ ce detin functia de la sef de birou inclusiv in sus.

Motivele principale pentru care se fac verificarile in evidenta retelei informative sint: pregatirea pentru recrutare, deschiderea de actiuni, verificarea legaturilor celor lucrati in actiuni, chemarea la sediile securitatii statului pentru interogare in calitate de martori, perchezitie domiciliara, pregatirea arestarii si eliberare de pasapoarte.

Cererile sint intocmite intr-un singur exemplar si trimise prin corespondenta sau prezentate direct de ofiterii solicitanti la cartoteca evidentei generale, care dupa ce efectueaza verificarea le trimite in acelasi scop si la cartoteca generala a retelei informative.

Dupa primirea cererilor, lucratorul de la cartoteca generala a retelei informative - pentru usurarea muncii atunci cind este cazul - le aranjeaza mai intii pe litere, apoi in ordine strict alfabetica, dupa care executa verificarea propriuzisa.

Daca in timpul verificarii se constata ca persoana in cauza face parte din reteaua informativa activa, nu se dau alte relatii decit se scrie pe versoul cererii de verificare organul si lucratorul, cum ar fi de exemplu Directia 321 cpt. Vasiloiu Ion.

In asemenea situatie, organul care a cerut verificarea nu are dreptul sa ia nici un fel de masuri operative in legatura cu persoana pe care o verifica, pina la primirea consimtamintului sau lamuririlor necesare de la ofiterul care a fost indicat ca o are in legatura.

Atunci cind in procesul verificarii se constata ca persoana respectiva figureaza, se indica pe versoul cererii numarul sub care este pastrat dosarul personal, in arhiva. In acelasi fel se dau relatii si despre persoanele asupra carora c-a incercat recrutarea si din diverse motive aceasta nu a mai avut loc.