Document

Evidenta retelei informative a aparatului de Securitate (II)

In cazul in care o persoana ce face parte din reteaua informativa activa isi schimba domiciliul sau locul de munca definitiv, ofiterul ce-l are in legatura solicita identificarea si posibilitatile folosirii lui in continuare de unitatea de securitate pe raza careia s-a stabilit. Cind noua unitate accepta preluarea confirma unitatii ce l-a avut in legatura, ca a fost identificat si ii este util, iar aceasta ii trimite dosarul insotit de confirmare prin unitatea sau subunitatea de evidenta, unde a fost inregistrata recrutarea. Aceste dosare se transmit prin unitatea sau subunitatea de evidenta pentru ca persoanele respective sa fie scazute din evidenta retelei informative active.

Atunci cind o persoana isi schimba domiciliul sau locul de munca in alta localitate si nu este identificat sau unitatea pe raza careia s-a stabilit nu-l primeste in legatura, dosarul personal se claseaza la unitatea sau subunitatea de evidenta unde a fost inregistrat, pentru a fi scazut din evidenta retelei informative active. Cu dosarele provenite de la organele de contrainformatii militare, se procedeaza astfel:

  • dosarele informatorilor din rindul cadrelor se claseaza la organul central de evidenta a informatorilor;
  • dosarele informatorilor din rindul ostasilor in termen si a celor din mediul civil, se trimit la inspectoratele de securitate ale judetelor, pe raza carora au sau urmeaza sa se stabileasca cu domiciliul.

Transmiterea dosarelor personale de la un organ la altul, de exemplu de la Directia III-a la Directia II-a, de la Inspectoratul de securitate al Municipiului Bucuresti la Directia I-a, sau de la Serviciul III la Serviciul I din cadrul Inspectoratului de securitate al judetului Alba, se fac in baza ordinului scris al sefilor sau loctiitorilor acestor unitati.

Transmiterea dosarelor personale de la un ofiter la altul, in cadrul aceluiasi serviciu de exemplu: de la maior Manea Petre la cpt. Danescu Ion, ambii din cadrul Inspectoratului de securitate al judetului Prahova, se face pe baza ordinului scris al sefilor sau loctiitorilor acestor servicii.

In toate cazurile, de felul celor aratate mai sus, aceste transmiteri se comunica in mod obligatoriu si organului de evidenta la care figureaza inregistrata reteaua informativa, pentru efectuarea operatiunilor necesare in fisele existente la acest organ.

 

Cum se dau informatii din cadrul evidentei retelei informative

Dreptul de a face verificari in evidenta retelei informative il au numai unitatile informative ale securitatii statului, care se ocupa in mod nemijlocit cu munca informativa si de ancheta. In cazuri deosebite, au dreptul si unitatile sau subunitatile de personal, cu aprobarea sefului directiei personal sau loctiitorii sai, in aparatul central, iar la inspectoratele de securitate judetene cu aprobarea inspectorilor sefi sau loctiitorii lor.

Toate verificarile se fac pe baza unor cereri motivate, care trebuie sa fie semnate de ofiterii din aparatul informativ ce detin functia de la sef de birou inclusiv in sus.

Motivele principale pentru care se fac verificarile in evidenta retelei informative sint: pregatirea pentru recrutare, deschiderea de actiuni, verificarea legaturilor celor lucrati in actiuni, chemarea la sediile securitatii statului pentru interogare in calitate de martori, perchezitie domiciliara, pregatirea arestarii si eliberare de pasapoarte.

Cererile sint intocmite intr-un singur exemplar si trimise prin corespondenta sau prezentate direct de ofiterii solicitanti la cartoteca evidentei generale, care dupa ce efectueaza verificarea le trimite in acelasi scop si la cartoteca generala a retelei informative.

Dupa primirea cererilor, lucratorul de la cartoteca generala a retelei informative - pentru usurarea muncii atunci cind este cazul - le aranjeaza mai intii pe litere, apoi in ordine strict alfabetica, dupa care executa verificarea propriuzisa.

Daca in timpul verificarii se constata ca persoana in cauza face parte din reteaua informativa activa, nu se dau alte relatii decit se scrie pe versoul cererii de verificare organul si lucratorul, cum ar fi de exemplu Directia 321 cpt. Vasiloiu Ion.

In asemenea situatie, organul care a cerut verificarea nu are dreptul sa ia nici un fel de masuri operative in legatura cu persoana pe care o verifica, pina la primirea consimtamintului sau lamuririlor necesare de la ofiterul care a fost indicat ca o are in legatura.

Atunci cind in procesul verificarii se constata ca persoana respectiva figureaza, se indica pe versoul cererii numarul sub care este pastrat dosarul personal, in arhiva. In acelasi fel se dau relatii si despre persoanele asupra carora c-a incercat recrutarea si din diverse motive aceasta nu a mai avut loc.

In cazul in care nu exista date despre persoana verificata si nu a fost cunoscuta nici la cartoteca evidentei generale, ofiterul de la cartoteca generala a retelei informative, aplica pe cererea de verificare stampila cu "necunoscut", indicativul sau semnatura si data verificarii.

Verificarile se efectueaza in cel mult 2 zile de la primirea lor de la cartoteca evidentei generale, iar in cazuri urgente (cu aprobarea sefilor de directie, inspectorilor sefi sau loctiitorii lor) verificarea cererilor se executa imediat.

Cererile pentru verificarea unor persoane in evidenta retelei informative, solicitate de catre unitatile de militie sau alte organe, sint rezolvate de catre unitatea centrala de evidenta, in aparatul central si de catre birourile de evidenta in cadrul inspectoratelor de securitate ale judetelor. Dupa efectuarea verificarii, cererile se restituie organelor respective, pe aceeasi cale pe care au fost primite.

De mentionat este faptul ca din partea ofiterilor care verifica cererile la evidenta retelei informative, se cere o foarte mare atentie, fiindca in functie de rezultatul dat, unitatile informative iau masurile operative impuse de necesitatile muncii.

Daca presupunem ca un organ informativ cere verificarea unei persoane in vederea recrutarii ca informator si din neatentia lucratorului de la evidenta retelei informative este dat "necunoscut" cu toate ca in realitate figureaza ca fiind informator activ, ofiterul care a intrat in posesia acelui rezultat trece la intocmirea formelor necesare pentru recrutare.

In asemenea situatie, din cauza ofiterului de la evidenta retelei informative, se produce pierderea unui timp pretios din partea celui ce a solicitat verificarea, poate avea loc ratarea unor actiuni si in acelasi timp desconspirarea unui informator.

 

Confruntarea evidentei cu organele informative

In scopul confruntarii evidentei retelei informative cu existentul de la unitatile informative, ofiterii de la evidenta efectueaza periodic deplasari la toate unitatile informative de securitate.

Prin aceasta confruntare se urmareste daca exista dosare pierdute sau transferate la alte unitati de securitate, fara a se comunica acest lucru unitatii sau subunitatii de evidenta si daca reteaua informativa este in legatura acelorasi lucratori care figureaza pe fisele existente la unitatea de evidenta.

In acest sens, ofiterul este imputernicit printr-o delegatie semnata de conducerea centrului inspectoratelor de securitate judetene sau a serviciilor de contrainformatii militare si se deplaseaza la unitatile informative unde efectuiaza confruntarea.

Rezultatele confruntarii se aduc la cunostinta sefului unitatii respective pentru a se lua masurile urgente de remedierea deficientelor constatate.

Materialele necesare pentru a efectua aceasta confruntare la unitatile teritoriale si de contrainformatii nu se transporta de ofiterul de la evidenta retelei informative, ele fiind trimise si recrutate, numai prin posta oficiala.

 

Despre evidenta persoanelor asupra carora s-a incercat recrutarea, dar nu a avut loc

Sint unele situatii in care organele informativ-operative puncteaza un candidat, dar in procesul de recrutare acesta refuza sa colaboreze cu organele de securitate, sau din anumite motive operative, recrutarea se considera contraindicata. In aceste cazuri, lucratorul operativ intocmeste un raport asupra cauzelor esuarii recrutarii, cu propunerea de a se preda dosarul cu materialul respectiv la organul de evidenta.

Dupa ce primeste aprobarea (care se da de catre cei care dau aprobarea pentru recrutare), lucratorul operativ introduce intr-o coperta de dosar toate materialele strinse in procesul pregatirii si verificarii candidatului apoi le numeroteaza, le certifica si intocmeste o fisa Model 1, pe care le preda la organul de evidenta pentru a fi inregistrate si pastrate in arhiva.

La primirea dosarului cu aceste materiale, lucratorul de la evidenta retelei informative controleaza daca exista aprobarea necesara, il inregistreaza in registrul inventar la numarul curent, scrie pe dosar si pe fisa numarul sub care a fost inregistrat, apoi se preda dosarul la arhiva spre pastrare, iar fisa se introduce in cartoteca evidentei generale, pentru a se putea da relatii asupra acestor persoane, atunci cind sint verificate in diferite scopuri operative.

Pastrarea acestor materiale aduc mari foloase muncii, prin aceea ca, in situatia in care un individ este luat in studiu de catre al ofiter, in vederea recrutarii, unitatea de evidenta ii pune la dispozitie materialul privind incercarea de recrutare facuta anterior, din care rezulta motivele pentru care s-a renuntat la recrutarea sa.

Daca la prima incercare de recrutare cauza recrutarii a fost aceea ca "contraindicatul" nu a corespuns scopului propus si acelasi "contraindicat" poate fi recrutat si folosit in alte scopuri informative in care se constata ca are posibilitatea sa rezolve o anumita problema operativa, dosarul din arhiva este de mare ajutor organelor informative, prin aceea ca pune la dispozitie materiale de verificare si studiu asupra persoanei in cauza.

In cazul ca motivul pentru care a fost luat in evidenta ca fiind "contraindicat" se refera la faptul ca persoana in cauza a refuzat colaborarea, sau este element dusmanos care nu prezinta garantia ca va colabora cinstit cu organele de securitate, se da posibilitatea organului informativ de a preveni o noua esuare a recrutarii sau patrunderea in reteaua informativa a unor elemente ce ar aduce daune muncii de securitate.

 

 

Despre corespondenta referitoare la evidenta retelei informative

In activitatea organelor de securitate, se impune o organizare riguroasa a pastrarii documentelor strict secrete, respectindu-se conspirativitatea in manipularea operativa a lucrarilor.

Tinind seama de faptul ca corespondenta intre organele de securitate cu privire la persoanele care fac sau au facut parte din reteaua informativa, este strict secreta, in aceasta corespondenta se folosesc numai numerele de inregistrare in evidenta activa.

In cazul in care este necesar sa se arate date de identificare complete ale persoanei care face sau a facut parte din reteaua informativa, numele si prenumele si domiciliul acelei persoane se scriu de mina, personal de cel care executa lucrarea, iar restul textului poate fi batut la masina de scris de catre dactilografe.

Pentru aplicarea unui sistem unic pentru asigurarea conspirativitatii, pe plicurile cu asemenea corespondenta se scrie in mod obligatoriu indicativul "C.P." adica "Strict secret confidential personal".

Plicurile care poarta indicativul "C.P." nu se deschid la secretariat, ci se inregistreaza dupa numarul de pe plic si se predau sefului organului de securitate sau loctiitorilor sai, care dupa deschiderea plicului, predau continutul personal celui care urmeaza sa execute lucrarea, iar plicul se restituie la secretariat, unde semneaza de primire, cel caruia i-a fost dat continutul.

Dosarele personale ale retelei informative, de asemeni se expediaza folosindu-se indicativul "C.P.".

Pentru altfel de corespondenta este interzisa folosirea indicativului "C.P." si in acelasi timp nu este permis a se introduce in acelasi plic si alta corespondenta adresata catre destinatari diferiti (servicii sau birouri din cadrul aceleiasi unitati).

Avind in vedere faptul ca reteaua informativa este unul dintre principalele mijloace de lupta impotriva dusmanilor, se impune ca atit ofiterii din unitatile informative, cit si cei de la evidenta retelei informative sa respecte prevederile Directivei si Instructiunilor cu privire la tinerea acestei evidente, pentru ca in felul acesta sa evite posibilitatea desconspirarii persoanelor care fac parte din reteaua informativa a unitatilor securitatii statului.

Una din indatoririle ce revine ofiterilor organelor informative este si aceea ca atit cu ocazia inregistrarii persoanelor recrutate, cit si atunci cind cer relatii la cartoteca evidentei retelei informative, sint obligati sa completeze toate rubricile imprimatelor cu date clare si absolut reale, pentru a nu se putea face confuzii intre persoanele ce poarta nume si date aproximativ apropiate pentru a se evita desconspirarile.

Ofiterii de la evidenta retelei informative, au datoria de a verifica cu multa atentie cererile unitatilor informative si atunci cind este cazul, relatiile sa le dea numai respectind prevederile Directivei si a Instructiunilor in vigoare.

Rezulta deci ca, din partea tuturor ofiterilor de evidenta care lucreaza si manipuleaza materialele privind evidenta retelei informative, sint obligati sa-si insuseasca si sa respecte cu strictete regulile de vigilenta si conspirativitate, stiind ca numai in felul acesta vor contribui la buna desfasurare a muncii aparatului informativ.

Pentru respectarea acestor principii ale muncii de securitate se impune ridicarea continua a nivelului cunostintelor profesionale, politice si militare, cit si a celor de cultura generala, contribuind in felul acesta intr-un mod cit mai activ la indeplinirea ordinelor conducerii Consiliului Securitatii Statului si aplicarea liniei politice a Partidului Comunist Roman.