Document

Evidenta retelei informative a aparatului de Securitate (III)

Reteaua informativa

I. Modul de organizare

In Instructiunile privind activitatea de evidenta, dispecerat si arhiva, aprobate prin ordinul tovarasului presedinte al Consiliului Securitatii Statului, Ion Stanescu, - nr.P.2. din 26 ianuarie 1970, se manifesta grija permanenta fata de aplicarea unor noi procedee in munca din acest compartiment, prin care sa se asigure o cit mai buna conspirare a persoanelor ce fac parte din reteaua informativa a unitatilor de securitate.

Noile Instructiuni au adus unele simplificari care in mod implicit contribuie mai eficient la compartimentare si conspirare, cum ar fi de exemplu:

 • desfiintarea sistemului de inregistrare in registru jurnal a persoanelor din reteaua informativa;
 • din fisele Model 1, au fost excluse unele date cum ar fi: domiciliul, locul de munca, numele conspirativ si ofiterul cu care se tine legatura;
 • in locul celor doua modele de dosare personale, in prezent se foloseste o singura mapa, in care se pastreaza materiale ce privesc informatorul, colaboratorul, rezidentul sau gazda casa de intilnire, ca: materiale de verificare; acte justificative privind recompensele acordate; materialele informative furnizate de colaborator, informator sau rezident;
 • Au mai fost desfiintate urmatoarele formulare
  1. tabel cu ofiterii care au lucrat cu informatorul, colaboratorul, rezidentul, gazda casa de intilniri si casa conspirativa,
  2. tabel cu ofiterii care au folosit casa si informatorii, colaboratorii care au fost introdusi in casa,
  3. tabel cu informatorii, colaboratorii dati in legatura rezidentului.
 • nu se mai comunica la unitatea de evidenta schimbarile de la un ofiter la altul, din cadrul aceluiasi birou sau serviciu;

 

Evidenta speciala a retelei informative este organizata dupa cum urmeaza:

 1. Evidenta alfabetica, centralizeaza fisele colaboratorilor, informatorilor, rezidentilor si gazdelor caselor de intilniri, ce sint in legatura unitatilor de securitate si a celor cu care s-a incetat legatura, cit si a persoanelor a caror recrutare a esuat.
 2. Evidenta pe unitati si probleme, este organizata pe unitati de securitate, iar in cadrul acestora, pe categorii (colaboratori, informatori, rezidenti si gazde case de intilniri). - In cadrul categoriilor, colaboratori si informatori, - fisele sint aranjate pe problemele de munca in care sint dirijati, iar in cadrul fiecarei probleme, in ordine strict alfabetica.

Fisele rezidentilor si gazdelor caselor de intilniri sint aranjate pe unitati si in ordine strict alfabetica.

Evidenta speciala a retelei informative se organizeaza la Centrul de evidenta, dispecerat si arhiva, - pentru persoanele din reteaua informativa a aparatului central, a Inspectoratului de Securitate al Municipiului Bucuresti si a unitatilor de contrainformatii militare, iar la subunitatile din teritoriu se organizeaza evidenta retelei de pe raza lor de activitate, dupa principiile enuntate mai sus.

Toate schimbarile care intervin in situatia persoanelor aflate in reteaua informativa, se opereaza atit pe fisele din evidenta alfabetica, cit si pe cele din evidenta pe unitati si probleme, pe baza comunicarilor scrise, care cuprind date de identificare ale persoanelor respective si schimbarile intervenite.

Fisele din evidenta pe unitati si probleme, pe care s-au efectuat modificari, se pastreaza intr-un compartiment separat, pina la intocmirea situatiilor statistice - (trimestrial sau la ordin), apoi se introduc in compartimentele corespunzatoare.

 

II.- Modul de Lucru

Dupa recrutarea unui colaborator, informator, rezident sau gazda casa de intilniri, ofiterul de la unitatea informativa prezinta la unitatea de evidenta doua fise model I semnate de seful nemijlocit al sau.

Aceste fise se verifica in evidenta alfabetica a retelei informative si daca persoana nu figureaza in legatura altor unitati, se ia in evidenta prin introducerea unui exemplar in evidenta alfabetica, iar al doilea intr-un compartiment separat, pina la intocmirea situatiilor statistice, apoi se introduce in compartimentul corespunzator din cadrul evidentei pe unitati si probleme.

In cazul in care persoana respectiva se afla in legatura altor unitati, se va solicita avizul acesteia asupra raspunsului ce trebue dat unitatii care a solicitat luarea in evidenta.

Pentru persoanele recrutate de catre Serviciile de Contrainformatii Militare Independente, din rindul militarilor activi, se trimite la Centrul de evidenta, dispecerat si arhiva, un exemplar al fisei model 1, care se introduce in evidenta alfabetica, iar pentru persoanele recrutate din rindul civililor, un exemplar al fisei Model 1, se trimite Inspectoratului de Securitate pe raza caruia domiciliaza persoana respectiva.

Transferarea persoanelor existente in reteaua informativa, de la o unitate la alta (atunci cind intervin schimbari de domiciliu sau loc de munca) se face direct intre unitatile respective si in acelas timp se comunica scris unitatii care le are in evidenta, pentru a se face mentiunile necesare pe fisele din evidenta alfabetica si pe cele din evidenta pe unitati si probleme.

Tot pe baza de comunicari scrise se fac mentiunile pe fise, pentru persoanele din reteaua informativa, care sint predate de la un serviciu la altul, in cadrul aceleiasi unitati, cit si a preschimbarilor dintr-o categorie in alta (preschimbarea unui informator in colaborator, rezident sau gazda casa de intilniri, etc.).

Dupa incetarea legaturii cu persoanele care fac parte din retea, unitatile informative predau mapele acestora la unitatile ce le au in evidenta, iar acestia dupa efectuarea mentiunilor necesare pe fise, le predau la fondul informativ, spre conservare.

Pentru candidatii la a caror recrutare s-a renuntat din diferite motive, unitatile informative, intocmesc separat cite o mapa cu materialele acestora si cite o fisa model 1, pe care le preda la unitatea de evidenta de care apartin - Dupa primirea mapelor, acestea se inregistreaza si se pastreaza la fondul informativ, iar fisele se introduc in cartoteca alfabetica, de unde se furnizeaza informatii despre aceste persoane.

Pentru a contribui la o cit mai buna conspirare a persoanelor ce fac parte din reteaua informativa, atunci cind sint verificate de catre alte unitati, se dau relatii numai dupa ce in prealabil s-a obtinut acordul sefului de serviciu sau sectiei al ofiterului in legatura caruia se afla persoanele verificate. Rezultatul verificarii se trece pe versoul cererii prin indicarea numai a directiei si serviciului sau sectiei.

In cazul in care persoanele verificate sint cunoscute ca au facut parte din reteaua informativa, se indica fondul arhivistic si numarul dosarului respectiv, iar atunci cind persoanele verificate nu sint cunoscute la evidenta generala si nici la evidenta speciala a retelei informative se scrie mentiunea "NECUNOSCUT".

In scopul intocmirii unor situatii statistice intr-un timp cit mai scurt, a fost introdus in mod experimental, un aparat electro-mecanic denumit "VEDORAPID", cu ajutorul caruia sint triate fisele ce cuprind datele esentiale cu privire la activitatea muncii operativ-informative, fise care in prealabil au fost codificate.

 

Evidenta retelei informative

Asa cum se cunoaste, evidenta retelei informative centralizeaza date privind informatorii, colaboratorii, rezidentii si gazdele caselor de intilniri, folositi de unitatile informativ-operative, pentru prevenirea si depistarea actiunilor potrivnice securitatii statului.

Din aceasta evidenta se pot furniza date referitoare la dinamica retelei informative, problemele in care este dirijata, cit si unele calitati ce le indeplinesc persoanele din retea, cum sint: studiile ce le poseda, limbile straine cunoscute, profesiile, cetatenia, nationalitatea, etc.

Datele concentrate la evidenta retelei informative sint de un real folos atit in orientarea si dirijarea de catre lucratorii operativi in raport cu necesitatile muncii, cit si la efectuarea unor analize, a concluziilor ce se desprind din aceste date.

Evidenta speciala a retelei informative se organizeaza la Centrul de evidenta, dispecerat si arhiva, - pentru persoanele din reteaua informativa a aparatului central, a Inspectoratului de Securitate al Municipiului Bucuresti si a unitatilor de contrainformatii militare, iar la subunitatile de evidenta din Inspectoratele judetene de securitate si serviciile de contrainformatii, se organizeaza evidenta retelei informative de pe raza lor de activitate.

Evidenta speciala a retelei informative se subdivide in doua compartimente, si anume:

 1. Evidenta alfabetica, atit la compartimentul din Centrul de evidenta-dispecerat si arhiva, cit si la subunitatile de evidenta din unitatile teritoriale de securitate, se centralizeaza fisele colaboratorilor, informatorilor, rezidentilor si gazdelor caselor de intilniri, ce sint in legatura unitatilor de securitate si a celor cu care s-a incetat legatura, cit si a persoanelor a caror recrutare a esuat.
 2. Evidenta pe unitati si probleme, este organizata pe unitati de securitate, iar in cadrul acestora, pe categorii (colaboratori, informatori, rezidenti si gazde case de intilniri). In cadrul categoriilor, colaboratori si informatori, - fisele sint aranjate pe probleme specifice activitatii in care sint dirijati, de unitatile respective, iar in cadrul fiecarei probleme fisele respective se organizeaza strict alfabetic.

Fisele rezidentilor si gazdelor caselor de intilniri sint aranjate pe unitati si in ordine strict alfabetica.

Toate schimbarile care intervin in situatia persoanelor aflate in reteaua informativa, se opereaza atit pe fisele din evidenta alfabetica, cit si pe cele din evidenta pe unitati si probleme, pe baza comunicarilor scrise, care cuprind date de identificare ale persoanelor respective si schimbarile intervenite.

Fisele din evidenta pe unitati si probleme, pe care s-au efectuat modificari, se pastreaza intr-un compartiment separat, pina la primirea ordinului de intocmirea situatiilor statistice - (trimestrial sau la ordin), apoi se introduc in compartimentele corespunzatoare.

 

Modul de lucru

Dupa recrutarea unui colaborator, informator, rezident sau gazda casa de intilniri, ofiterul de la unitatea informativa, conform prevederilor "Instructiunilor privind activitatea de evidenta, dispecerat si arhiva", este obligat ca in termen de 2 zile, sa prezinte la unitatea de evidenta doua fise model 1 semnate de seful nemijlocit al sau.

Aceste fise se verifica in evidenta alfabetica a retelei informative si daca persoana nu figureaza in legatura altor unitati, se ia in evidenta prin introducerea unui exemplar in evidenta alfabetica, iar al doilea intr-un compartiment separat, pina la intocmirea situatiilor statistice, apoi se introduce in compartimentul corespunzator din cadrul evidentei pe unitati si probleme.

In cazul in care persoana respectiva se afla in legatura altor unitati, se va solicita avizul acesteia asupra raspunsului ce trebue dat unitatii care a solicitat luarea in evidenta.

Pentru persoanele recrutate de catre Serviciile de Contrainformatii Militare independente, din rindul militarilor activi, se trimite la Centrul de evidenta, dispecerat si arhiva, un exemplar al fisei model 1, care se introduce in evidenta alfabetica, iar pentru persoanele recrutate din mediul civililor, un exemplar al fisei model 1, se trimite Inspectoratului de Securitate pe raza caruia domiciliaza persoana respectiva.

Transferarea mapelor privind persoanele existente in reteaua informativa, de la o unitate la alta (atunci cind intervin schimbari de domiciliu sau loc de munca) se face direct intre unitatile respective si in acelas timp se comunica scris unitatii care le are in evidenta, pentru a se face mentiunile necesare pe fisele din evidenta alfabetica si pe cele din evidenta pe unitati si probleme.

Din noile prevederi ale Instructiunilor, desprindem faptul ca transferarea mapelor privind persoanele din componenta retelei informative, nu se mai efectueaza prin organele de evidenta, lucru ce duce la rezolvarea cu mai multa operativitate a transferurilor si inlaturarea unor operatiuni intermediare.

Tot pe baza de comunicari scrise se fac mentiunile pe fise, pentru persoanele din reteaua informativa, care sint predate de la un serviciu la altul, in cadrul aceleiasi unitati, cit si a preschimbarilor dintr-o categorie in alta (preschimbarea unui informator in colaborator, rezident sau gazda casa de intilniri, etc.).

Dupa incetarea legaturii cu persoanele care fac parte din retea, unitatile informative predau mapele acestora la unitatea sau subunitatea unde au fost luate in evidenta, iar acestea dupa efectuarea mentiunilor necesare pe fise, le claseaza la fondul informativ.

Pentru candidatii la a caror recrutare s-a renuntat din diferite motive, unitatile informative, intocmesc separat cite o mapa cu materialele acestora si cite o fisa model 1, pe care le preda la organul de evidenta de care apartin. Acestea se inregistreaza si se pastreaza la fondul informativ, iar fisele se introduc in cartoteca alfabetica, de unde se furnizeaza informatii.

Pentru a contribui la o cit mai buna conspirare a persoanelor ce fac parte din reteaua informativa, atunci cind sint verificate de catre alte unitati, se dau relatii numai dupa ce in prealabil s-a obtinut acordul sefului de serviciu sau sectiei, al ofiterului in legatura caruia se afla persoanele verificate. Rezultatul verificarii se trece pe versoul cererii prin indicarea numai a directiei si serviciului sau sectiei.

In cazul in care persoanele verificate sint cunoscute ca au facut parte din reteaua informativa, se indica fondul arhivistic si numarul dosarului respectiv, iar atunci cind persoanele verificate nu sint cunoscute la evidenta generala si nici la evidenta speciala a retelei informative, se scrie mentiunea "NECUNOSCUT".

 

Organizarea evidentei retelei informative.

Masuri privind conspirarea acesteia

Ne este binecunoscut faptul ca reteaua informativa constitue mijlocul principal al aparatului de securitate, cu ajutorul careia pot fi prevenite descoperite si lichidate diversele actiuni dusmanoase intreprinse impotriva securitatii statului nostru socialist.

Daca aparatul operativ-informativ este acela care recruteaza, educa si dirijeaza reteaua informativa, apoi noua ca unitate de evidenta, ne-a fost acordata marea incredere de a manipula si pastra, - am putea spune ca lumina ochilor - materialele despre reteaua informativa, atit din timpul colaborarii cit si dupa incetarea legaturii cu aceasta. Tocmai de aceea evidenta retelei informative are o deosebita importanta in munca pe care o desfasoara unitatile informative, constituind in acelasi timp un mijloc care se impune sa fie folosit, stiind ca ea furnizeaza date reale despre reteaua informativa.

Aceasta evidenta, pentru a corespunde necesitatilor muncii informative, prevede un sistem unic de reguli care sint stabilite prin "Instructiunile privind activitatea de evidenta, dispecerat si arhiva" ce au fost aprobate prin ordinul tovarasului presedinte al Consiliului Securitatii Statului, Ion Stanescu, nr. 2 P din 26 I.1970.

Toti ofiterii care lucreaza in aparatul informativ sint obligati ca inainte de a intreprinde o actiune de recrutare, audiere, arestare sau deschidere de actiuni, sa verifice persoana respectiva in evidenta speciala a retelei informative si in functie de rezultatul obtinut, sa ia masurile corespunzatoare.

Practica muncii ne-a dovedit ca prin respectarea acestei reguli, se evita studierea sau recrutarea unei persoane de catre doua sau mai multe unitati, se poate stabili si cunoaste activitatea persoanelor care au fost folosite in reteaua informativa, sau a caror recrutare a fost esuata.

De scos in evidenta este faptul ca atunci cind o persoana verificata apare in legatura unei unitati informative, asupra ei nu se pot lua nici un fel de masuri fara ca in prealabil sa fie obtinut avizul acelei unitati.

Din cele relatate mai sus, rezulta ca organele de evidenta au datoria de a avea o evidenta a retelei informative, bine organizata si la zi, stiind ca in felul acesta pot fi ajutate unitatile informative ca sa-si desfasoare activitatea in cit mai bune conditiuni.

Ca si in celelalte compartimente de munca, aplicarea proiectelor de Directiva si Instructiuni elaborate de conducerea Consiliului Securitatii Statului la sfirsitul anului 1967, au constituit un mijloc de experienta pentru a se putea trece la actuala etapa, care este consfintita prin "Instructiunile privind activitatea de evidenta, dispecerat si arhiva".

In aceste Instructiuni se manifesta grija permanenta fata de aplicarea unor procedee prin care sa se asigure o cit mai buna compartimentare si conspirare a persoanelor care fac parte din reteaua informativa a unitatilor de securitate.

Evidenta speciala a retelei informative concentreaza date cu privire la persoanele care au colaborat sau colaboreaza cu organele de securitate in calitate de colaboratori, informatori, rezidenti sau gazde case de intilniri, precum si cu privire la persoanele asupra carora s-a incercat recrutarea dar din anumite motive, aceasta nu a avut loc.

Existenta acestei evidente este determinata de faptul ca unitatile informativ-operative, in munca pe care o desfasoara cu reteaua informativa, sa aiba certitudinea ca nu se pot lua nici un fel de masuri asupra persoanelor pe care le au in legatura, fara a avea consimtamintul lor.

Tot din aceasta evidenta se pot obtine anumite date care privesc problemele in care este dirijata reteaua, precum si anumite calitati ale acesteia, cum ar fi de exemplu: studiile, profesiile, limbile straine cunoscute, nationalitatea si altele, necesare la intocmirea unor situatii statistice sau documentarii cu privire la dinamica retelei informative, ordonate de catre conducerea Consiliului Securitatii Statului.

Evidenta speciala a retelei informative se organizeaza la Centrul de evidenta, dispecerat si arhiva pentru unitatile aparatului central, al Inspectoratului de Securitate a Municipiului Bucuresti si al unitatilor de contrainformatii militare independente (pentru militari) iar la subunitatile de evidenta din Inspectoratele judetene de securitate si Serviciile de contrainformatii militare independente, se organizeaza evidenta retelei informative de pe raza lor de activitate.