Document

Evidenta retelei informative a aparatului de Securitate (IV)

Evidenta speciala a retelei informative este organizata atit la unitatea centrala, cit si la subunitatile teritoriale in urmatoarele compartimente:

1. Evidenta alfabetica, care cuprinde cite un exemplar al fiselor model 1, cu privire la colaboratorii, informatorii, rezidentii si gazdele caselor de intilniri, ce sint in legatura unitatilor de securitate, a celor cu care s-a incetat legatura cit si a celor a caror recrutare a esuat.

Aceasta evidenta este organizata in ordine strict alfabetica si foloseste la furnizarea de date asupra tuturor persoanelor a caror verificare este solicitata de catre toate organele ce au acest drept.

2. Evidenta pe unitati si probleme, care concentreaza date cu privire la existentul si miscarile survenite in reteaua informativa activa, a unitatilor securitatii statului.

Pentru a putea tine o evidenta la zi, capabila sa oglindeasca numarul si miscarile survenite in reteaua informativa, acest compartiment are o forma de organizare unica, pentru toate unitatile de evidenta, unde fisele se organizeaza pe unitati informative, cum ar fi de exemplu:

 • Directia I-a.
 • Directia a II-a.
 • Directia a III-a, etc., iar in cadrul acestora pe categorii;
 • colaboratori,
 • informatori,
 • rezidenti,
 • gazde case de intilniri.

Fisele din categoriile de colaboratori si informatori sint aranjate pe unitati si problemele in care sint dirijati, iar in interiorul fiecarei probleme, in ordinea strict alfabetica.

Fisele din categoriile de rezidenti si gazde case de intilniri, sint aranjate pe unitati, iar in cadrul acestora in ordinea strict alfabetica.

In scopul intocmirii situatiilor statistice si a unor documentarii privind dinamica retelei informative, care sa oglindeasca in mod real toate schimbarile survenite intr-o perioada de timp, in cadrul acestui compartiment este organizat in mod separat un subcompartiment denumit "MISCARE", in care pina la intocmirea situatiilor statistice, sint pastrate fisele persoanelor nou recrutate, reactivizate, primite de la alte unitati de securitate, scoase din retea, predate altor unitati de securitate, precum si a celor preschimbate dintr-o categorie in alta.

Dupa intocmirea situatiilor statistice, fisele se introduc in evidenta pe unitati si probleme, la categoriile din care fac parte.

De retinut este faptul ca in baza comunicarilor scrise facute de catre unitatile informative, cu privire la schimbarile intervenite in rindul persoanelor ce fac parte din retea, unitatile de evidenta fac mentiunile necesare atit pe fisele din compartimentul evidentei alfabetice cit si pe cele din compartimentul pe unitati si probleme, in scopul de a mentine in permanenta o evidenta clara si a furniza date reale, atunci cind sint solicitate, despre aceste persoane.

- II -

Aplicarea noilor "Instructiuni privind activitatea de evidenta, dispecerat si arhiva", asigura o mai buna conspirare a persoanelor ce fac parte din reteaua informativa, prin aceea ca au fost luate masuri de a fi inlaturate unele date, a caror existenta puteau duce la cunoasterea cu mai multa usurinta a acestora si de catre alti ofiteri, in afara celor ce le au in legatura personala.

Dintre aceste masuri scoatem in evidenta urmatoarele:

 • persoanele nou recrutate, nu se mai inregistreaza in registrul jurnal, fapt ce atrage dupa sine inlaturarea posibilitatii de cunoastere a numarului de persoane ce fac parte din retea, de catre ofiterii din aparatul informativ, care inainte primeau coperti ce purtau numarul de inregistrare, din care se putea trage concluzia asupra numarului total al retelei la data respectiva. De asemenea, prin desfiintarea registrului jurnal, s-a inlaturat posibilitatea ca intr-o eventuala situatie speciala, un document unic in care erau concentrate date despre toate persoanele ce fac sau au facut parte din retea, sa cada in mina unor persoane interesate;
 • din continutul fisei model 1, au fost excluse rubricile privitoare la domiciliu, locul de munca, numele conspirativ si numele ofiterului ce are in legatura persoana respectiva, lucru ce inlatura posibilitatea ofiterilor de la unitatile informative de a cunoaste cine sint persoanele din legatura altor ofiteri si in acelas timp nici lucratorii de la evidenta speciala a retelei informative nu mai pot cunoaste acest lucru.

Pe linga cele aratate mai sus, au fost luate si unele masuri de ordin local, care contribue la inlaturarea posibilitatilor de deconspirare a persoanelor ce fac parte din reteaua informativa, cum ar fi de exemplu:

 • in cadrul biroului, care se ocupa cu evidenta speciala a retelei informative, nu are voie sa intre nici o persoana, in afara celor care isi desfasoara activitatea in acest compartiment, exceptie facind conducerea unitatii si cei care au aprobarea sefului unitatii. Mentionam ca primirea materialelor de la ofiterii unitatilor operativ-informative, cit si darea unor relatii, se face la ghiseu;
 • nu se mai dau nici un fel de relatii prin telefon, referitor la persoanele care figureaza in evidenta speciala a retelei informative, ci numai relatii ce privesc anumite procedee de munca, cum ar fi de exemplu despre luarea in evidenta, schimbari de la o unitate la lata, preschimbari dintr-o categorie in alta, etc. (fara a se pronunta numele persoanelor respective).

In incheiere, scot in evidenta faptul ca un mijloc prin care se face educatie ofiterilor in spiritul conspirativitatii si vigilentei, il constituie temele profesionale si politice, cit si anumtie carti editate cu specific muncii de securitate.

Evidenta bazei de lucru

Sint multe sectoare de activitate - inclusiv acela al securitatii statului, unde se concentreaza informatii si documente secrete de stat, care daca ar fi obtinute de catre serviciile de spionaj, le-ar usura in mare masura activitatea pe care o desfasoara.

Tocmai de aceea se impune ca sarcina permanenta, sporirea vigilentei si conspirativitatii fata de orice incercari a unor elemente descompuse, antisociale, pe care fortele reactionare din afara se pot sprijini in scopul de a lovi in orinduirea de stat si cuceririle poporului.

Evidenta bazei de lucru, are importanta sa bine stabilita in activitatea organelor de securitate, stiind ca ea pune la dispozitie date reale despre persoanele, faptele si evenimentele lucrate activ de catre unitatile informative, sau se desfasoara urmarirea penala asupra lor.

Aceasta evidenta, pentru a corespunde necesitatilor muncii informative, prevede un sistem unic de reguli, stabilite prin instructiunile si regulamentele elaborate de conducerea ministerului, reguli a caror indeplinire este obligatorie de catre fiecare lucrator.

 

Cuprinsul, formele si organizarea bazei de lucru.

Evidenta bazei de lucru cuprinde date despre: persoanele din supravegherea informativa generala; persoanele si faptele asupra carora se desfasoara urmarirea informativa speciala; persoanele si faptele asupra carora se desfasoara urmarirea penala.

Formele de evidenta ale bazei de lucru sint:

 • dosarele de problema si de obiectiv, pentru supravegherea informativa generala;
 • dosarele de urmarire informativa, pentru urmarirea informativa speciala;
 • dosarele de urmarire penala;
 • dosarele de problema si de obiectiv se infiinteaza sau se desfiinteaza cu aprobarea sefului de unitate sau adjunctilor sai.

Introducerea sau scoaterea persoanelor din evidenta dosarelor de problema si de obiectiv se aproba de catre sefii nemijlociti ai lucratorilor care raspund de problema sau obiectivul respctiv.

Dosarul de urmarire informativa se deschide cu aprobarea sefului nemijlocit al lucratorului care urmeaza sa rezolve cazul.

Incetarea urmarii informative se aproba de catre seful celui care a dispus masura deschiderii.

Dosarele de urmarire penala cuprind date despre persoanele si faptele asupra carora se efectueaza activitatea de urmarire penala.

Evidenta bazei de lucru se organizeaza:

 • La Centrele de evidenta, pentru persoanele si faptele care formeaza obiectul urmaririi informative speciale si urmaririi penale pe intreaga tara, precum si pentru persoanele din supravegherea informativa generala aflate in dosare de problema si de obiectiv, deschise de unitatile centrale de securitate din aparatul central.
 • La subunitatile de evidenta teritoriale si de contrainformatii militare, pentru toate persoanele din supravegherea informativa generala; persoanele sau faptele din supravegherea informativa speciala si urmarirea penala, de pe raza lor de activitate.

Evidenta bazei de lucru se realizeaza prin:

 • fise model 2, intocmite pentru persoanele aflate in supravegherea informativa generala - prin dosare de obiectiv sau de problema si in urmarire informativa speciala - prin dosare de urmarire informativa;
 • fise model "B" pentru faptele cu autori necunoscuti, lucrate prin dosare de urmarire informativa;
 • fise model 3 pentru persoane sau fapte cu autori necunoscuti, care formeaza obiectul urmaririi penale.
 • Fisele se organizeaza dupa urmatoarele criterii:
  1. fisele persoanelor lucrate prin dosare de urmarire informativa: pe unitati si subunitati de securitate; pe infractiuni - tradare, subminarea economiei nationale, etc. -, iar in cadrul acestora in ordine alfabetica;
  2. fisele privind faptele cu autori necunoscuti care formeaza obiectul dosarelor de urmarire informativa: pe unitati si subunitati; pe categorii de fapte - incendii, explozii, etc., iar in cadrul acestora, in ordinea crescinda a numerelor de inregistrare a dosarelor;
  3. fisele persoanelor din dosarele de problema si obiectiv; pe unitati si subunitati, in ordinea crescinda a numerelor de inregistrare a dosarelor, iar in cadrul acestora in ordine alfabetica;
  4. fisele privind persoanele si faptele ce fac obiectul urmaririi penale: pe unitati si subunitati; pe stadii de rezolvare - in curs de cercetare, trimise pentru solutionare la procuratura, in curs de judecata -, iar in cadrul acestora in ordine alfabetica;
  5. evidenta persoanelor avertizate sau puse in dezbatere publica se organizeaza la Centrul de evidenta - pe unitatile aparatului central - si la subunitatile de evidenta teritoriale si de contrainformatii militare, pentru persoanele de pe raza lor de competenta, pe baza fisei model 2, care va fi completata si trimisa in termen de 10 zile la organele de evidenta;
  6. fisele privind persoanele aflate in curs de executarea pedepsei inchisorii, in ordine alfabetica;
  7. evidenta persoanelor in ale caror cauze s-a dispus clasarea, scoaterea de sub urmarire, incetarea urmaririi penale, achitarea, precum si ale celor care au executat pedeapsa.
 • Fisele sint organizate pe ani de solutionare a cauzei pe ani de eliberare - in cazul condamnatilor -, pe profesii, pe antecedente politice, pe infractiuni, iar in cadrul acestora, in ordine alfabetica.
 • Pentru cunoasterea dinamicii bazei de lucru, fisele persoanelor si faptelor cu autori necunoscuti nou luate in evidenta ori primite de la alte unitati, cit si cele in a caror situatie au intervenit schimbari - au fost trecute dintr-o forma de evidenta in alta, au fost transferate de la o unitate la alta, s-a incetat urmarirea informativa, au fost retinute, arestate, trimise in justitie, condamnate, au decedat - vor fi pastrate intr-un compartiment separat intitulat "MISCARE" pina la intocmirea situatiilor statistice, dupa care, fisele vor fi repartizate in compartimentele corespunzatoare ale evidentei bazei de lucru.
 • Fisele privind persoanele si faptele cu autori necunoscuti asupra carora s-a incetat supravegherea informativa generala sau urmarirea informativa speciala, cit si cele privind persoanele ale caror materiale au fost transferate altor unitati, dupa intocmirea situatiilor statistice, sint pastrate in compartimentul "PERSOANE SI FAPTE SCOASE DIN BAZA DE LUCRU". Fisele care privesc persoanele de mai sus vor fi organizate pe unitati, pe forme de evidenta, pe ani de rezolvare si in ordine alfabetica, iar cele ce privesc fapte cu autori necunoscuti, in ordinea numerelor de inregistrare.