Document

Evidenta retelei informative a aparatului de Securitate (IV)

Dosarele de obiectiv, de problema, dosarele de urmarire informativa, precum si cele de urmarire penala se vor inregistra in registre corespunzatoare fiecarei forme de evidenta, in termen de 5 zile de la luarea hotaririi deschiderii lor, dupa cum urmeaza:

 • unitatile aparatului central la Centrul de evidenta;
 • unitatile teritoriale si de contrainformatii militare, la subunitatile proprii de evidenta.

Dosarele de urmarire informativa deschise de organele de contrainformatii din zonele de frontiera, privind persoanele din mediul civil, se inregistreaza la subunitatea de evidenta teritoriale, pe raza caruia persoanele in cauza isi au locul de munca sau domiciliul. Persoanele luate in evidenta acestor dosare vor fi raportate statistic numai de catre serviciile de contrainformatii.

 

 • Pentru inregistrarea dosarelor de urmarire informativa, ofiterii din cadrul aparatului central vor prezenta doua fise model 2 pentru fiecare persoana luata in lucru sau o fisa model "B" pentru fiecare fapta cu autori necunoscuti. Cei din unitatile teritoriale vor prezenta patru fise model 2 pentru fiecare persoana, din care doua sint retinute pentru evidentele locale
 • cartoteca generala-documentara si a bazei de lucru - iar doua sint trimise Centrului de evidenta, pentru evidentele pe tara. In cazul faptelor cu autori necunoscuti vor preda doua fise model "B" din care, una pentru evidenta proprie a bazei de lucru, iar una pentru a fi inaintata Centrului de evidenta.

Exemplele din fisele mod. 2 destinate a fi introduse in cartoteca generala-documentara atit la Centrul de evidenta, cit si la subunitatile de evidenta nu vor fi completate cu esenta informatiilor si numarul de inregistrare. La esenta informatiilor se va scrie "in atentia indicativului…", urmat de initialele numelui si prenumelui ofiterului care are persoana in atentie. Numarul de inregistrare va fi trecut la rubrica "observatii".

La primirea acestora, unitatea sau subunitatea de evidenta, va proceda dupa cum urmeaza:

a. - verifica daca fisele sint completate corect la toate rubricile din imprimat si daca sint aprobate de cei in drept, acordind o atentie deosebita esentei informatiilor din care trebuie sa rezulte in mod clar motivul luarii in lucru;

b. - verifica persoana in cauza la cartoteca generala-documentara si daca aceasta nu este in atentia altei unitati sau subunitati, va efectua inregistrarea. Daca este cunoscuta, va restitui fisele ofiterului care le-a prezentat, comunicindu-i indicativul sau denumirea unitatii pe care o are in atentie;

c. - cind se hotaraste ca o persoana aflata in atentie sa fie trecuta intr-o noua forma de evidenta, inregistrarea acesteia se va face numai dupa ce organul care o inregistrase anterior va comunica la evidenta scoaterea persoanei in cauza din atentia sa;

d. - dupa inregistrare, exemplarul fisei pe care la esenta informatiei scrie "in atentia indicativului…" se preda imediat la cartoteca generala-documentara, cu semnatura, iar ofiterului care a prezentat-o i se elibereaza coperta dosarului nou deschis, luindu-i-se semnatura in registru. Celalalt exemplar al fisei pe care s-a scris esenta informatiilor este predat compartimentului de "triere si completare a informatiilor", pentru a verifica daca se detin materiale informative asupra persoanei inregistrata, in vederea trimiterii acestora la organul respectiv, iar dupa restituire, fisa va fi introdusa in compartimentul "MISCaRE", unde se pastreaza pina la intocmirea situatiilor statistice, dupa care este intercalata in evidenta bazei de lucru.

In situatia cind coperta dosarului se trimite prin posta, in registru se trece numarul adresei de expediere si data.

 • Pentru inregistrarea dosarelor de problema sau de obiectiv, ofiterii vor prezenta raportul de deschidere aprobat de cei in drept. Dupa inregistrare se va preda, pe baza de semnatura in registru, coperta dosarului pe care va fi mentionat numarul sub care a fost inregistrat dosarul, restituindu-se totodata si raportul de deschidere.
 • Luarea unei persoane in evidenta dosarului de problema sau de obiectiv se face pe baza fiselor model 2, completate de catre ofiterii care au luat masura si aprobate de cadrele in drept. In aparatul central, fisele vor fi completate in doua exemplare, iar la unitatile teritoriale si de contrainformatii militare in trei exemplare.

La primirea fiselor, unitatea sau subunitatea de evidenta va efectua urmatoarele operatiuni:

a. - verifica in cartoteca generala-documentara si daca constata ca persoana nu este in atentia altei unitati - subunitati - preda la cartoteca generala-documentara pentru intercalare exemplarul fisei pe care scrie "in atentia indicativului…", iar pe celalalt, dupa ce efectueaza verificarea la compartimentul "triere si completare a informatiilor" il introduce in compartimentul "MISCaRE". Exemplarul al treilea de la unitatile teritoriale de contrainformatii militare se trimite Centrului de evidenta pentru a fi intercalat in cartoteca generala-documentara pe tara;

b. - in cazul cind persoana este in atentia altei unitati - subunitati, fisele se restituie ofiterului care le-a prezentat, comunicindu-i-se indicativul unitatii care o are in lucru.

Pentru inregistrarea dosarelor de urmarire penala cu autori cunoscuti, ofiterii de cercetare penala din aparatul central vor prezenta unitatii de evidenta fise model 3 in dublu exemplar, pentru fiecare persoana, iar in cauzele cu autori necunoscuti, intr-un singur exemplar, pe care, in locul numelui si prenumelui persoanei, vor trece denumirea faptei.

Cei din unitatile teritoriale vor prezenta patru fise pentru fiecare persoana sau doua fise pentru fiecare fapta cu autori necunoscuti (dintre care doua, respectiv una, sint retinute pentru evidentele locale, cartoteca generala-documentara si cea a bazei de lucru, iar celelalte se inainteaza Centrului de evidenta.

 • - La primirea fiselor, unitatea sau subunitatea de evidenta efectueaza urmatoarele operatiuni:
  1. verifica modul cum au fost completate, urmarind sa se raspunda la toate rubricile acestora, sa existe o formulare clara a motivelor care au determinat inceperea urmaririi penale, cu mentionarea temeiului legal si a modului in care a fost depistata persoana sau fapta - dosar de urmarire informativa nr. …, denunt, flagrant delict etc.;
  2. dupa verificare, inregistreaza persoana sau fapta in registrul jurnal, completeaza numarul de inregistrare pe fisa si pe coperta dosarului pe care o preda ofiterului care cerceteaza cauza, sub luare de semnatura in registru;
  3. preda in aceeasi zi la cartoteca generala-documentara pe baza de semnatura, un exemplar al fisei pentru persoane, iar celalalt il introduce in evidenta bazei de lucru la compartimentul "MISCaRE";
  4. deschide mapa de evidenta a bunurilor, in cazul cind la perchezitia persoanei cercetata au fost ridicate corpuri delicte sau alte bunuri ori a fost sigilata locuinta acesteia. Mapa va purta numarul de inregistrare a dosarului de urmarire penala si este destinata pastrarii tuturor documentelor ce se refera la corpurile delicte sau bunurile persoanei in cauza.

    

 • - Transferarea dosarelor si materialelor ce se refera la persoane sau fapte care se afla in supraveghere informativa generala sau urmarire informativa speciala, intre compartimentele din cadrul aceleiasi unitati, sau de la o unitate la alta a aparatului de securitate, se face direct intre aceste unitati, comunicindu-se in termen de 5 zile si unitatii sau subunitatii de evidenta unde s-a facut inregistrarea, care va proceda dupa cum urmeaza:
  • cind materialele informative referitoare la persoane lucrate prin dosar de obiectiv sau problema, se transfera in cadrul aceleasi unitati, pe fise se mentioneaza indicativul subunitatii si numarul dat dosarului, cind acesta se schimba. Daca transferul se face intre unitati, pe fisa se opereaza data, numarul adresei si unitatea destinata, dupa care fisa se introduce in compartimentul "MISCaRE".
  • ind sint transferate dosarele de urmarire informativa, operatiunile prevazute la litera "a" se fac si in registrul jurnal.
 • anual, sau cind situatia impune, fisele din evidenta bazei de lucru vor fi confruntate cu dosarele si materialele existente in lucru la unitatile informative, corectind toate nepotrivirile care eventual exista, intre datele din evidenta si realitatea operativa. Rezultatul acestor confruntari se raporteaza conducerii Centrului de evidenta si sefului unitatii la care s-a facut confruntarea.
 • Dosarele de urmarire informativa, de problema sau de obiectiv inchise, precum si materialele informative privind persoanele asupra carora s-a incetat supravegherea informativa generala, se predau pentru arhivare unitatii sau subunitatii de evidenta la care a fost inregistrata persoana in cauza.

Serviciile de contrainformatii militare vor trimite la Centrul de evidenta, dosarele si materialele care privesc cadrele active. De asemenea, vor trimite si pe cele care privesc militarii in termen si civilii care se stabilesc cu domiciliul pe raza Capitalei. Cele privind pe ceilalti militari in termen sau civilii vor fi trimise spre conservare inspectoratelor judetene pe raza carora acestia se stabilesc cu domiciliul.

In cazul cind dosarul de urmarire informativa se inchide cu trecerea persoanei in evidenta dosarului de problema sau obiectiv, dosarul inchis va fi predat la arhiva pentru conservare, iar persoana va fi trecuta in noua forma de evidenta pe baza fisierelor nou completate.

Cind dosarele de urmarire informativa sint inchise prin neconfirmarea materialului, organele informative care le-au avut in lucru vor hotari, cu aprobarea sefilor de unitati, distrugerea acestora sau pastrarea lor in arhiva pe o perioada determinata, care nu poate depasi insa zece ani. In perioada in care dosarele sint pastrate temporar, ele vor fi inregistrate separat.

 • - La primirea dosarelor si materialelor informative predate pentru arhivare, unitatea sau subunitatea de evidenta va proceda dupa cum urmeaza:
  1. verifica daca in ordinul rezolutiv al sefului care a aprobat incetarea urmaririi informative, se precizeaza motivele care au stat la baza inchiderii dosarului sau scoaterii din supraveghere informativa generala a persoanei in cauza si daca persoana va fi mentinuta sau nu in cartoteca generala-documentara.
  2. efectueaza in fise operatiunile de inchidere a dosarului de urmarire informativa sau scoatere din supravegherea informativa generala, mentionind: data, motivul inchiderii dosarului sau scoaterii persoanei din evidenta bazei de lucru, masurile ce au fost luate, precizindu-se daca persoana in cauza ramine sau nu in cartoteca generala-documentara. Pentru dosarele de urmarire informativa se fac operatiuni si in registrul jurnal;
  3. verifica daca dosarele inchise, primite pentru conservare, sint intocmite corect - materialele sa fie organizate in ordine cronologica, numerotate si certificate -; daca masurile ordonate in cazul respectiv au fost duse la indeplinire si daca a fost clarificata situatia persoanelor asupra carora eventual exista material compromitator in dosarul respectiv. Dupa aceasta preda dosarul la arhiva, operind pe fise si in registrul jurnal, numarul sub care se pastreaza.
   Nu se admite conexarea la dosare a unor materiale introduse in plicuri - scrisori, fotografii etc. -, acestea fiind conexate sub forma de file, cusute si numerotate;
  4. preda la arhiva materialele privind persoanele scoase din supravegherea informativa generala - dupa ce s-au facut operatiunile pe fise, pentru a fi conexate la fondul arhivistic existent sau pentru a se constitui fond nou;
  5. dupa efectuarea pe fisele din evidenta bazei de lucru a mentiunilor prevazute la alineatele b-d, acestea vor fi predate la cartoteca generala-documentara, pentru a se opera in fisele corespunzatoare existente in aceasta cartoteca. Totodata pe fisele din cartoteca generala-documentara se va mentiona si esenta informatiilor si forma de evidenta prin care a fost urmarita persoana in cauza.
 • Unitatea - subunitatea de evidenta va urmari in permanenta ca datele din evidenta bazei de lucru sa fie in raport exact cu faza urmaririi penale sau de judecata, operind in fise: data retinerii, arestarii, punerii in libertate, trimiterea dosarului la procuratura, la instanta de judecata, hotarirea pronuntata, decizia prin care hotarirea a ramas definitiva, modificarile ce au intervenit ulterior in situatia juridica a persoanei, executarea pedepsei inchisorii, etc.

Cauzele in care urmarirea penala a fost inceputa de organele de securitate si inregistrate in evidente, dar ulterior au fost declinate instantelor civile, vor fi urmarite pina la solutionarea lor definitiva, operindu-se in fise mentiunile necesare. In aceste cazuri ofiterii de cercetare penala vor preda la evidenta copia actului de declinare. aceasta, impreuna cu documentele obtinute referitoare la modul de solutionare a cauzelor, vor fi constituite in dosare care vor fi clasate la fondul penal.

- De asemenea, se ingrijesc ca dupa solutionarea definitiva a cauzelor referitoare la infractiuni contra securitatii statului, sa primeasca spre conservare dosarele inregistrate la unitatea - subunitatea de evidenta respectiva. Verifica integritatea acestora, daca au fost duse la indeplinire toate masurile - sesizind conducerea Centrului de evidenta sau a teritoriului respectiv, cind constata aspecte deosebite -, completind o nota cu rezultatul verificarii ce se ataseaza la dosar, dupa care dosarul se preda la arhiva, operind pe fise si in registru numarul sub care se pastreaza.

 • - Ofiterii, subofiterii - din unitatea sau subunitatea de evidenta la care se inregistreaza dosarul de urmarire penala primesc pentru conservare, in baza procesului verbal de perchezitie sau a altor acte procedurale, corpurile delicte si bunurile ridicate legal in cauza respectiva si asigura custodia bunurilor existente in locuintele persoanelor aflate in urmarire penala, ce au fost sigilate conform prevederilor legale, procedind dupa cum urmeaza:
  • verifica daca obiectele sint descrise corespunzator in procesul verbal de perchezitie - in caz contrar incheie cu ofiterul predator un proces verbal de constatare -, dupa care bunurile sint inregistrate nominal in registrul de magazie, impachetate si pastrate in magazia de bunuri si corpuri delicte, in ordinea numerelor de inregistrare. Cind nu se incheie proces verbal de constatare, primitorul si predatorul vor semna pe verso-ul procesului verbal de perchezitie pentru bunurile si corpurile delicte primite - predate spre conservare.

   Corpurile delicte pot fi tinute in interesul cercetarilor de catre ofiterul de cercetare penala, depunerea lor facindu-se ulterior, dar nu mai tirziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de catre procuror, dupa terminarea urmaririi penale. In acest caz, organul de cercetare penala cu ocazia inregistrarii persoanei va preda la evidenta procesul verbal impreuna cu o nota din care sa rezulte ca le-a retinut;

  • la cererea ofiterilor care efectueaza cercetarea, participa la instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor persoanei aflata in cercetare penala. In cazul sigilarii locuintei persoanei cercetata in stare de retinere, arestare sau disparuta de la domiciliu, iau in primire locuinta si bunurile acesteia pe baza procesului verbal incheiat impreuna cu ofiterul care cerceteaza cauza. asigura inventarierea tuturor bunurilor din locuinta, descrierea lor detaliata si stabilesc o persoana cu domiciliul in apropierea locuintei sigilate, pentru a sesiza eventuala distrugere a sigiliului. Periodic, cu aprobarea sefului de birou - serviciu -, verifica conditiile de conservare a bunurilor din locuinta sigilata.

    

 • Ofiterii care efectueaza cercetarea penala vor preda in termen de 48 de ore de la ridicarea lor: banii si mijloacele de plata straine, la organul financiar al unitatii respective; armele, munitia, materialele explozive, inflamabile, toxice si radioactive la depozitul de armament; bunurile perisabile, cu termen limitat de intrebuintare, precum si alte obiecte care, datorita compozitiei lor, isi schimba calitatea sau pot altera alte obiecte, la organizatiile socialiste care au obligatia sa le pastreze sau sa le valorifice in raport de specialitatea fiecareia. Documentele incheiate cu prilejul predarii acestora vor fi trimise la evidenta bazei de lucru.
 • Ofiterul - subofiterul de la evidenta va preda titlurile de valoare interna, precum si obiectele din metale sau pietre pretioase la unitatea bancara competenta, iar obiectele de arta si colectiile de valoare precum si obiectele de muzeu, in custodia muzeelor, in termen de 48 de ore de la primire.
 • Dupa raminerea definitiva a hotaririi judecatoresti, bunurile si corpurile delicte supuse confiscarii, vor fi puse la dispozitia executorului judecatoresc. Cele pentru care nu s-a hotarit confiscarea, vor fi restituite persoanei in cauza sau predate celei indicate de aceasta prin procura, pe baza de semnatura de primire.

Cu corpurile delicte care nu pot fi puse la dispozitia executorului judecatoresc se va proceda conform indicatiilor date de instanta de judecata sau de procurorul militar - conexarea lor la dosarul cauzei, distrugerea, etc.

Documentele sau bunurile ridicate cu ocazia perchezitiilor care apartin unor persoane juridice sau fizice, vor fi predate acestora in timpul sau dupa terminarea urmaririi penale, in functie de importanta pe care acestea o au in clarificarea cauzei in cercetare.

Locuinta care a fost sigilata, ramasa libera dupa valorificare sau predarea bunurilor, va fi pusa la dispozitia organelor competente sau a proprietarului, in raport de fondul locativ din care face parte.

 

 • Centrul si subunitatile de evidenta vor primi spre conservare si obiectele gasite de cadrele acestor organe. Predarea - primirea acestora se face cu proces verbal, procedindu-se conform prevederilor art. 37 litera "a". -

Obiectele, in cazul ca nu se gaseste persoana careia ii apartin, se pastreaza timp de 3 luni, dupa care se valorifica prin organele financiare ale consiliilor populare.

 

 • Primirea, conservarea, manipularea si rezolvarea situatiei corpurilor delicte, a bunurilor din locuintele sigilate, precum si a bunurilor gasite, fiind o activitate de gestiune va fi efectuata numai de catre ofiterii sau subofiterii numiti prin ordin. In lipsa gestionarului se va forma o comisie din 2-3 ofiteri -subofiteri - care va putea scoate din magazie sau din locuinta sigilata, corpurile delicte sau bunurile a caror situatie urmeaza a fi rezolvata, incheind un proces verbal in acest sens.

 

Oganizarea si cuprinsul evidentei speciale

 

 • Centrul de evidenta organizeaza si evidente speciale, pe intreaga tara, pentru urmatoarele categorii de persoane:
 1. cetatenii romani plecati temporar in strainatate in interes de stat, obstesc sau personal, care au refuzat sa se inapoieze in tara la terminarea misiunii sau expirarea termenului pentru care a fost acordata viza;
 2. cetatenii romani care au parasit ilegal tara.
  Fisele privind categoriile de la literele a si b sint organizate in tarile in care se gasesc persoanele in cauza, dupa modul in care au iesit din tara - interes de stat, obstesc, etc. - si in ordine alfabetica. Datele privind aceste persoane, cu exceptia celor referitoare la persoanele plecate in interes personal, fara sa fi avut acces la informatii, date sau documente strict secrete de importanta deosebita, vor fi comunicate de catre unitatea sau subunitatile de evidenta si unitatilor competente a hotari masuri in conformitate cu prevederile legale, hotarirea luata consemnindu-se pe fisa de evidenta;
 3. cetatenii romani care au domiciliat in strainatate ca posesori de pasapoarte romanesti si s-au inapoiat definitiv in tara.
 4. Fisele sint organizate pe tarile din care s-au inapoiat persoanele respective si in ordine alfabetica;
 5. fostii cetateni romani carora li s-a aprobat stabilirea in R.S. Romania si au redobindit cetatenia romana.
 6. Fisele se organizeaza pe tarile din care s-au repatriat, si in ordine alfabetica;
 7. cetatenii romani carora li s-a aprobat plecarea definitiva din tara, cu renuntarea la cetatenia romana.
 8. Fisele vor fi organizate pe tarile in care au plecat persoanele in cauza si in ordine alfabetica;
 9. strainii carora li s-a aprobat stabilirea in R.S. Romania cu sau fara acordarea cetateniei romane, precum si cei carora li s-a aprobat plecarea definitiva din tara.
 10. Fisele sint organizate pe unitati administrative pe raza carora s-au stabilit sau pe tarile unde au plecat, pe cetatenie, si in ordine alfabetica;
 11. diplomatii si personalul reprezentantelor straine din R.S. Romania.
  Fisele se organizeaza pe tarile reprezentate si in ordine alfabetica;
 12. strainii declarati persoane indezirabile.
  Fisele se organizeaza pe tarile de domiciliu si alfabetic.

Evidenta acestor categorii de persoane se realizeaza prin fise model 2 intocmite in baza comunicarilor facute de catre Directia pentru pasapoarte, evidenta strainilor si controlul trecerii frontierei, subunitatile de pasapoarte ale inspectoratelor judetene, precum si de catre organele informative ale Ministerului de Interne. Directia pentru pasapoarte, evidenta strainilor si controlul trecerii frontierei va comunica de urmare si modificarile ce survin in situatia acestor persoane.

Documentele pe baza carora sint intocmite fisele de evidenta pentru categoriile de persoane prevazute la literele a-h, vor fi constituite in dosare arhivistice de problema sau vor fi conexate la dosarele fond informativ privind persoanele in cauza.

Persoanele mentionate mai sus vor fi trecute si in cartoteca generala-documentara, iar pe fise se va specifica numarul dosarului, fond arhivistic si unitatea unde se pastreaza materialele in baza carora au fost luate in evidenta.

Pentru organizarea acestor evidente centralizate pe tara, inspectoratele vor trimite Centrului de evidenta, fisele necesare, organizindu-si totodata si evidente speciale proprii pentru persoanele prevazute in prezentul capitol la literele a-f inclusiv, care au avut sau au domiciliul pe raza de competenta a inspectoratului.

Fisele privind persoanele trecute in evidentele speciale in cursul unui an calendaristic, vor fi organizate separat intr-un compartiment intitulat "MISCARE" si pastrate pe categoriile de evidenta mentionate la literele a-h pina la intocmirea situatiilor statistice anuale, dupa care vor fi repartizate la categoriile de evidenta corespunzatoare.